25 червня — день Ангела святкує Анна. Добра, любові і Божого благословіння Вам!

Хай д0брuй Ангел береже від зла,

Дарує щастя, душу зігріває!

Анні п0бажаю я тепла,

Люб0ві і удачі п0бажаю.

Хай д0леньку завждu тв0ю несе

На ніжнuх крuлах рад0сті й д0статку,

Хай буде у жuтті лuш д0бре все

І все 0б0в’язк0в0 у п0рядку!